top of page

Kisa Återvinning utökar tjänsterna - ny modern bilskrot i november


I höst öppnar Patrik Pettersson på Kisa Återvinning, en auktoriserad bilskrot den 16 november. Nu öppnar vi även en modern bilskrot

Under oktober när bygget är klart, kommer vi slå upp portarna till den nya bilskroten, säger Patrik. Den nya bilskroten följer strikta miljöregler och ansvarar för korrekt bortskaffande av farliga ämnen från skrotade fordon, vilket minskar miljöpåverkan och skyddar vatten och luft. En ny bestämmelse har införts i avfallsförordningen (2020:614) som innebär att innehavaren av en uttjänt bil från och med 1 maj 2023 inte får lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrotare. - Vi ser väldigt positivt på att kunna erbjuda detta i vårt utbud av återvinningstjänster och en modern bilskrot i Bjärkeryd erbjuder många fördelar för både samhället och miljön. För det första bidrar den till en hållbar avfallshantering genom att återvinna och återanvända bildelar och material, vilket minskar avfallet och sparar naturresurser.

För mer information om när bilskroten är klar för invigning hänvisar Patrik till hemsidan och social media.

- Vi kommer ha snälla premiärpriser och fira tillsammans med våra kunder med lördagsöppet den 16 november när allt är klart.

- Det ser vi mycket framemot, avslutar Patrik.

311 views0 comments

Comments


bottom of page